Speeltoestellen

Speeltoestellen inspectie door zwembadinspecties.nl

Sinds maart 1997 is er in Nederland een wet van kracht die bepaald dat openbare speeltoestellen aan een uitgebreid aantal eisen moeten voldoen. In maart 1997 werden deze eisen vastgelegd in het ‘ Besluit Veiligheid Attractie en Speeltoestellen’. In 2004 is deze wet gewijzigd naar het ‘Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen’ afgekort WAS. Fabrikanten moeten zich tijdens het ontwerpen en fabriceren van speeltoestellen houden aan de Europese norm NEN-1176. In NEN-1176 staat eveneens beschreven dat de eigenaar verantwoordelijk wordt gehouden voor het waarborgen van de veiligheid van de speeltoestellen . Ook de ondergrond waarop speeltoestellen worden geplaatst dient aan een breed scala van eisen te voldoen, deze staan beschreven in NEN-1177.

Veiligheidsinspectie

Een veiligheidsinspectie door zwembadinspecties.nl houdt in dat uw speeltoestellen conform de geldende normen worden geïnspecteerd. Op dit moment gelden de C.E.N. normen (NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177).

Zwembadinspecties.nl acht het van het grootste belang dat uw speeltoestellen worden geïnspecteerd door een vakkundige inspecteur, teneinde de veiligheid van de speeltoestellen te kunnen waarborgen. Bij de inspectie van speeltoestellen is het van groot belang dat de inspecteur beschikt over een grote kennis van de geldende normen en weet hoe deze normen moeten worden geïnterpreteerd. Zwembadinspecties.nl inspecteert altijd op basis van de meest actuele normen. Gecombineerd met de opgedane praktijkervaring leidt dit tot een hoogwaardige inspectie van uw speeltoestellen.

Tijdens deze inspectie wordt de technische norm en de onderhoudsstatus van het speeltoestel gecontroleerd. Daarnaast wordt de vrije valruimte en de daarin aanwezige (veiligheids)ondergrond gecontroleerd. Na de inspectie krijgt u een duidelijke rapportage welke is voorzien van een kleurenfoto en een bijgewerkt logboek.

Ook net geïnstalleerde speeltoestellen kunnen onderworpen worden aan een veiligheidsinspectie. Door de inspectie bent u er zeker van dat het toestel juist gemonteerd en geïnstalleerd is.

Stichting Veilig Spelen (SVS)

De Stichting Veilig Spelen heeft tot doel om de kwaliteit van inspecteurs en de veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen en te toetsen. De stichting wil dit bereiken door examens af te nemen en een register op te stellen met gediplomeerde inspecteurs. Er wordt onderscheidt gemaakt in drie niveaus te weten; Inspecteur Spelen-Basis, Inspecteur Spelen 1-ster & Inspecteur Spelen 2-ster.

Kijk voor onze registratie, als Inspecteur Spelen 2-ster, op de website van Stichting Veilig Spelen.

Meer informatie over onze speeltoestellen inspecties?

Neem dan contact met ons op om uw speeltoestellen te laten inspecteren of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Referenties