Inspectie
Zwembadroosters

In een item van Kassa over zwembadroosters laten we zien wat onze werkwijze is, voor het keuren van de roosters (vanaf minuut 7:32)

Inspectie zwembadroosters

Stichting Zwembadkeur stelt in haar handboek Keurmerk Veilig&Schoon dat er een RI&E dient te worden uitgevoerd, waarmee mogelijke beknellingsrisico’s van zwembadroosters in kaart worden gebracht. Zwembadinspecties.nl kan zo’n RI&E voor u uitvoeren, hierbij hanteren wij de inspectiemethodiek en uitgangspunten zoals beschreven in het ‘Handboek Inspectie Zwembadroosters’ dat is opgesteld door ‘The BlueCap Foundation’. Klik hier voor meer informatie over de inspectiemethodiek.

De fysieke veiligheid van zwemmers is tijdens het zwemmen van groot belang. Beknelling onder water is een serieus verdrinkings- en letselrisico. In een zwemaccommodatie kunnen de afzuigroosters van een waterafvoersysteem een gevaar vormen voor de fysieke veiligheid van een zwemmer. Aan een afzuigrooster kan een zwemmer bekneld raken, wanneer deze met het lichaam wordt vastgezogen of wanneer lang haar verstrikt raakt aan het afzuigrooster. Hoge zuigkrachten zijn het gevolg van een onderdruk, welke ontstaat als één of meerdere afzuigroosters van een waterafvoersysteem worden geblokkeerd met lichaamsdelen. Een mogelijk gevolg daarvan is vastzuiging onder water, wat kan leiden tot verdrinking of ernstig lichamelijk letsel. Beknelling van lang haar kan ontstaan wanneer water met te hoge snelheden door een afzuigrooster wordt aangezogen. Lang haar kan verstrikt of verklit raken achter het afzuigrooster, wanneer het haar door het rooster heen gezogen wordt en in een draaikolk terecht komt.

Meer informatie over onze inspectie van zwembadroosters?

Neem dan contact met ons op om uw zwembad op aanzuig- en beknellingsrisico’s onderwater te laten inspecteren, of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Referenties