Glijbaaninspecties

Glijbaaninspectie door zwembadinspecties.nl

Jaarlijks vinden er in Nederland zo’n 800 ongevallen plaats door het gebruik van een waterglijbaan. Het overgrote deel van de slachtoffers valt in de categorie 5-14 jaar. Het betreft hier louter de ongevallen die tot een geregistreerde poliklinische of klinische behandeling in het ziekenhuis leiden. Bij deze ongevallen is er veelal sprake van lichamelijk letsel variërend van kneuzingen en snijwonden tot breuken of zelfs hersenletsel.

Om het aantal ongevallen door het gebruik van waterglijbanen te verlagen is in 2000 het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (afkorting: WAS) van kracht geworden. Sindsdien moeten alle waterglijbanen voldoen aan de NEN 1069. Zwembadinspecties.nl is gespecialiseerd in het uitvoeren van de glijbaaninspecties zoals in NEN 1069 vastgelegd.

Door een grondige glijbaaninspectie op alle punten van NEN 1069-1, NEN 1069-2 en NEN 13451-1, brengt zwembadinspecties.nl de mogelijke veiligheidsrisico’s in kaart en voorziet deze risico’s van een risico-indicator.

Zwembadinspecties.nl voert een volledige veiligheidsinspectie uit voor uw waterglijbaan. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de eisen zoals vastgelegd in NEN 1069. Na afloop van de inspectie brengen wij u op de hoogte van onze bevindingen. U ontvangt van ons:

  • Een uitgebreid rapport van de inspectie
  • Controlesticker
  • Vermelding op onze website
  • Certificaat (het certificaat wordt verstrekt indien de glijbaan voldoet aan de gestelde eisen)

Meer informatie over onze glijbaaninspecties?

Neem dan contact met ons op om uw glijbanen te laten inspecteren of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Referenties