Zwembadinspecties.nl

Zwembadinspecties.nl is een onafhankelijke organisatie die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van veiligheid en hygiëne in zwemgelegenheden.

Onze inspecties

Door middel van onderstaande inspecties verhogen we de veiligheid in uw zwembad

Speeltoestellen

Zwembadroosters

Toezichtscontrole

Zwembadinspecties.nl

In Nederland zijn ruim 1500 zwembaden waarvan 700 openbare zwembaden. Veiligheid staat voorop bij de exploitatie van zwembaden. Om de veiligheid te kunnen garanderen, hebben zwembaden te maken met een breed scala van eisen en regels waaraan zij moeten voldoen.

Zwembadinspecties.nl is een onafhankelijke organisatie die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van veiligheid en hygiëne in zwemgelegenheden. Zwembadinspecties.nl is lid van de Nederlandse Normcommissie Zwembaden (NEN), hierdoor worden onze inspecties altijd uitgevoerd op basis van de meeste recente inzichten. Inspecties van zwemgelegenheden worden uitgevoerd op basis van de geldende wetgeving en aan de hand van de geldende Europese normen.

Het doel van zwembadinspecties.nl is het verhogen van de veiligheid, en het ontzorgen van het zwembadmanagement, door het aanbieden van maatwerk. De inspecties sluiten perfect aan bij de specifieke situatie in uw zwembad, waardoor de veiligheid in uw zwembad naar een hoger plan kan worden getild.

Weten of uw zwembad aan de wettelijke eisen voldoet?

Neem dan contact met ons op om uw accommodatie te laten inspecteren of vraag vrijblijvend een offerte aan via onze website.

Zwembadinspecties.nl bij Kassa

In een item van Kassa over zwembadroosters laten we zien wat onze werkwijze is, voor het keuren van de roosters (vanaf minuut 7:32)

Referenties