Toezichtcontrole

 

Volgens de WHVBZ bent u verplicht om voldoende toezicht te houden in uw zwembad. De wijze waarop er in uw zwembad toezicht wordt gehouden dient te zijn vastgelegd in het toezichtplan. Het toezichtplan dient u regelmatig met uw toezichthouders te evalueren.

In de praktijk is het uitvoeren van toezicht, op een zwembad vol zwemmers, niet altijd eenvoudig. Het blijkt dat de toezichthouders moeite hebben om het toezichtplan ook daadwerkelijk uit te voeren goed uit te voeren.

Om u en uw medewerkers te ondersteunen in uw verantwoordelijkheden biedt zwembadinspecties.nl toezichtcontroles aan. Deze toezichtcontroles worden uitgevoerd door een ‘mystery guest’. De ‘mystery guest’ bestudeert uw toezichtplan en bezoekt, onaangekondigd, uw zwembad. Aan de hand van een uitgebreide controlelijst wordt er een inventarisatie gemaakt van de manier waarop het toezicht wordt uitgeoefend.

U ontvangt een uitgebreide rapportage waarin, overzichtelijk en aan de hand van praktijkvoorbeelden, inzicht wordt gegeven hoe het toezichtplan in de praktijk wordt uitgevoerd. Optioneel behoort een bespreking van de rapportage, met u en/of uw medewerkers, tot de mogelijkheden.

Met behulp van een toezichtcontrole door zwembadinspecties.nl, kunt u de kwaliteit van het toezicht verbeteren. Daarnaast geeft u een goede invulling aan uw verantwoordelijkheden op het gebied van toezicht.

In aansprakelijkheidskwesties kan een toezichtcontrole uw zorgvuldig handelen
bevestigen.

Toezichtcontrole roze

 

Vraag nu vrijblijvend een offerte aan!

Glijbaan zittend Lichtblauw

Speeltoestellen oranje

Contact afbeelding groen